Novi prostori

“Novi Prostori” prevode u pokret pitanje dostupnosti prostora za umjetnički rad u gradu koji obiluje izuzetnim brojem funkcionalnih, a nedostupnih prostora.

Svaki grad sastoji se od dvije temljene strukture koje ga definiraju. Fizička struktura koja predstavlja materijalni okvir za odvijanje svakodnevnog života poput ulica, trgova, zgrada i sl. Druga jest socijalna struktura urbanog prostora gdje grad možemo doživjeti kroz sjećanja, navike, kretanja te društvene i socijalne procese. Prostori “spremaju” ugođaje, osjećaje i događaje, tako i obrnuto, oni postaju objekti u koje se upisuju individualna sjećanja, sjećanja grupe, sjećanja generacija.

Dugogodišnji problem nečujnosti plesa i nedostatak prostora za rad skoro već tradicionalno prati kulturni rad na domaćoj nezavisnoj ali i institucionalnoj sceni, osobito u gradu Rijeci. Ples u svojem nastajanju, njegovom edukativnom djelu, često je u potpunosti određen prostornom komponentom i kao takav kroz vrijeme nosi snažni biljeg jednog plesnog nastajanja, rasta i održavanja.

Serija fotografija obilježena je performansom koji iznalazi nove tjelesne prostore i ulazi u dijalog s gradskim toposima pretvarajući kamene blokove i gradski kvart u prostor izvedbe i scenografiju. Nametljiva hladnoća urbanog pejzaža pretvara se u scenu i počinje drugačije disati postavljajući pitanje:

Hoćemo li za ples ostaviti sjećanje rupe?